Privacybeleid

Privacyverklaring

vzw Boeren op een Kruispunt, gevestigd aan Brouwerijstraat 1 9880 Aalter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vzw Boeren op een Kruispunt
Brouwerijstraat 1
9880 Aalter
0800 99 138
info@boerenopeenkruispunt.be
www.boerenopeenkruispunt.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boeren op een Kruispunt vzw verwerkt mogelijk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Website

Door ons te contacteren via een formulier op de website, verwerken we je contactgegevens zodat we je vraag verder kunnen behandelen. Gegevens die we hierbij kunnen verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / GSM-nummer
 • E-mailadres

Gegevens die je invult in één van onze rekentools of testen zijn persoonlijk en worden door ons niet bewaard.

Adviesvragers

Wanneer een natuurlijke persoon zich aanmeldt om begeleid te worden door Boeren op een Kruispunt (hierna "adviesvrager" genoemd), zullen wij extra gegevens vragen. Deze zijn nodig om een volledig beeld te hebben van de situatie van de adviesvrager zodat we correcte adviezen kunnen geven.

Gegevens die we verwerken

 • Burgerlijke staat
 • Beroep / functie
 • Rijksregisternummer
 • Gevoelige gegevens

  Bepaalde gegevens vragen extra zorg, daarom bewaren we deze gepseudonimiseerd in een aparte database.

  • Gezondheidsgegevens
  • Financiële gegevens

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Boeren op een Kruispunt vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van onze algemene- of sectornieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt ingeschreven
  • Het versturen van onze algemene nieuwsbrief, specifieke informatiemails of uitnodigingen voor onze evenementen voor wie aangemeld is als adviesvragers
  • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Boeren op een Kruispunt vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Psychologen

  Wanneer psychologische begeleiding noodzakelijk is en de adviesvrager hiermee akkoord gaat, zullen we de nodige gegevens delen met een door ons erkende freelance psycholoog. De psycholoog zal ons verder op de hoogte houden van de begeleiding.

  Vrijwilligers

  De erkende vrijwilligers van Boeren op een Kruispunt kunnen extra ondersteuning bieden wanneer de adviesvrager hiermee akkoord gaat. In dit geval zullen enkel de noodzakelijke gegevens met de vrijwilliger gedeeld worden zodat deze zijn afgesproken taken kan uitvoeren.

  Statistieken

  Boeren op een Kruispunt vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boeren op een Kruispunt vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Om te voldoen aan onze preventieopdracht kunnen we op vraag van derden (overheidsdiensten, sectororganisaties, ...) data delen voor statistische doeleinden.

  Als we data delen, is dit altijd anoniem en bevat het enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Hier zullen nooit persoonsgegevens bij zitten of andere gegevens die aan een natuurlijke persoon te linken zijn.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Boeren op een Kruispunt vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boeren op een Kruispunt vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boerenopeenkruispunt.be. Als je e-mailadres niet gekend is in ons systeem of dit voor ons onvoldoende is om je te identificeren, dien je dit op een andere manier aan te tonen (bijvoorbeeld via een kopie van de identiteitskaart waarbij de overbodige gegevens onzichtbaar zijn gemaakt).

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Boeren op een Kruispunt vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: www.privacycommission.be.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Boeren op een Kruispunt vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerenopeenkruispunt.be.