Je bent hier : Tips
vrijdag , december , 02 2022

Nieuwe oplossingen en tips

09

Preventie vorming van stalgassen bij leegstand van stallen

geplaatst op
Preventie vorming van stalgassen bij leegstand van stallen

Wanneer een veehouder beslist om zijn stallen gedeeltelijk, tijdelijk, of volledig leeg te laten komen, wordt de mest vaak pas later weggevoerd dan de dieren zelf.

Bij de opslag van mest ontstaat er een zuurstofarme omgeving, waardoor er een sterke anaërobe fermentatie door bacteriën kan plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er giftige gassen. Er bestaan verschillende soorten mestgassen die elk hun eigen kenmerken hebben.

Vooral bij (relatief) luchtdichte stallen, bijvoorbeeld pluimvee- en varkensstallen, kan de concentratie van deze mestgassen hoog worden en een groot gevaar vormen voor je eigen gezondheid. Zo is het mogelijk dat je al na één enkele ademteug bedwelmd of zelfs verstikt geraakt. Het is dus steeds van groot belang om aandachtig te zijn alvorens een stal te betreden. Wanneer er een verdenking is van hoge concentraties mestgassen, neem dan zeker een aantal maatregelen in acht:

  • Vóór het betreden de ruimte verluchten en ventileren
  • Bij voorkeur ook eerst de atmosfeer meten (% zuurstof en gevaarlijke gassen)
  • Nooit betreden zonder onafhankelijke ademlucht
  • Tweede persoon in de buurt houden met kennis en duidelijke instructies (deze mag nooit de ruimte betreden, maar houdt liefst oogcontact)
  • Levenslijn voorzien
  • Hou gsm met noodnummers bij de hand

Naast het persoonlijke gevaar, kunnen deze gassen op termijn ook de inrichting van de stallen aantasten, bijvoorbeeld het “aanvreten” van metalen en elektriciteitsleidingen. Uiteraard kan je best de mest zo snel mogelijk afvoeren en de kelders leegmaken. Als dat niet meteen mogelijk is, is het een tussenoplossing om de mest in mestkelders regelmatig te mixen zodat er geen korst ontstaat. Onder die korst kan er namelijk een opeenstapeling van mestgassen komen. Als men te lang wacht, komen er bij het mixen in één keer veel mestgassen vrij.

Nog enkele aandachtspunten:

  • Vermijd het betreden van de stal tijdens en tot 30 minuten na het mixen
  • Controleer in geen geval of de mest goed stroomt vanop de roosters
  • Let er bij gedwongen ventilatie op dat het debiet van de ventilatoren kleiner blijft dan het debiet van de inlaatopeningen. Anders wordt er vervuilde lucht aangezogen vanuit de mestkelder.

Voor meer informatie kan je ook terecht op volgende pagina van preventagri.

Posted in: Algemeen | Tags: mestgassen , veiligheid , preventie , mestkelder | Comments (0) | View Count: (127)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43