vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning van je sociaal verzekeringsfonds

9.3 Documenten betreffende de medewerkers en stagiaires (personen buiten het gezin)

9.3.1 Register van loontrekkend personeel/ aanwezigheidsregister

Uitleg Wat is New Dimona?
Aangifte nieuwe werknemer via dimona (Acerta)
Noodprocedure Dimona
Andere formulieren voor medewerkers, stagiairs en jobstudenten
Personeelsregister
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Een DIMONA aangifte doen
Opleiding hierover Je sociaal secretariaat

9.3.2 Arbeidsreglement

Uitleg Arbeidsreglement
Acerta - Jobat
Formulier Model van arbeidsreglement
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je sociaal secretariaat

9.3.3 Contracten van stagiaires en verzekeringen van de stagiaires

Uitleg Wegwijs in studentenarbeid
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je sociaal secretariaat

9.3.4 De briefwisseling met het sociaal secretariaat of sociaal fonds

Uitleg ..........
Formulier
  • loonfiches
  • plukkaarten
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je sociaal secretariaat

Tip: Let op bij onderaannemingen:

Alle schulden van onderaannemers aan belastingen en sociale zekerheid moeten door jou als opdrachtgever in eerste instantie aan de belastingen en sociale zekerheid betaald worden. Je hebt de plicht om dit te controleren op https://financien.belgium.be en www.socialezekerheid.be.

 

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.