vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning van je ziekenfonds

9.2 Documenten betreffende sociale bescherming van het gezin

9.2.1 Inschrijving, opschorting en officiële kennisgeving (sociale wetgeving, mutualiteit, aanvullende verzekering)

Uitleg Lijst ziekenfondsen
Ziektenverzekering voor zelfstandigen
Formulier  
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je ziekenfonds

9.2.2 Pensioen: pensioensparen / Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen / sociale bijdrage fiche man/vrouw

Uitleg

Pensioenopbouw
Ombudsman voor pensioenen
Pensioen van de zelfstandige
Pensioenlijn (1765)


Pensioensparen
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen: Acerta, Securex, Zenito
Formulier Uittrekstels pensioenbijdragen
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier
Opleiding hierover Je sociaal verzekeringsfonds

9.2.3 Vervangingsinkomen, familiale steun

Uitleg Ziekteverzekering
Werkloosheidsuitkering
Arbeidsongeschiktheid:
Fonds voor arbeidsongevallen
Fonds voor beroepsziekten
Rijksdienst voor ziekte in invaliditeitsverzekering
Overbruggingsrecht

Steun via OCMW

OCMW

Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je sociaal verzekeringsfonds

9.2.4 Bescherming en premies voor de kinderen

Uitleg Kinderbijslag
Studiebeurzen
Formulier Papier
Online
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je sociaal verzekeringsfonds

9.2.5 Attest van aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.