vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning van je sociaal verzekeringsfonds of ziekenfonds

9. Documenten betreffende statuten van landbouwers, echtgenoten, vennoten, werknemers, stagiaires

9.1 Documenten betreffende de landbouwer en zijn familie

Tip: Maak van de belangrijkste documenten kopies voor in de map en hou de originelen in de kluis.

9.1.1 Geboorteakte / Attest gezinssamenstelling

Uitleg Waar kan ik een afschrift of uittreksel van mijn geboorteakte krijgen?
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover je gemeente

9.1.2 Diploma's: A- B- C, vormingsattesten, toelating tot het beroep van de landbouwer, stageattest

Uitleg Installatieattest:
Identificatie van een landbouwer
Spuitlicentie
Formulier Identificatieformulier van een landbouwer
Identificatieformulier van de meewerkende partner van een landbouwer
Identificatieformulier van een samengestelde landbouwer
Identificatieformulier van een exploitatie
Spuitlicentie
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

9.1.3 Statuut / co-titularis, statuut helpende zoon / dochter

Uitleg Afspraken arbeidsrelatie zoon/dochter of samenuitbating
Wat moet ik doen als er een wijziging is in de statuten (vennootschappen, …)?
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

9.1.4 Huwelijkscontract/ Scheidingsdocumenten / Schenkingen / Erfenissen

Uitleg Huwelijkscontract
Wijziging van een huwelijkscontract
Huwelijk, notaris:
Scheiden met onderlinge toestemming, online
Leven na een scheiding
Wat na de scheiding?
Schenkingen
Erfenissen
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover je notaris

9.1.5 Rijbewijzen

Uitleg Overzicht rijbewijzen
G-rijbewijs
Tarieven rijbewijs
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.