Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  7.FAVV controle map  >  FAVVDier  >  FAVVVarken
vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Documenten bij de uitbating van een varkensbeslag

6.4. Documenten bij de uitbating van een varkensbeslag

 1. Sanitair attest voor het houden van varkens + Toelating voor het houden van varkens
 2. Contracten met de dierenarts :
  1. Verplichte overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts
  2. Verplichte overeenkomst tussen de verantwoordelijke, de bedrijfsdierenarts en de plaatsvervangende dierenarts
  3. Overeenkomst bedrijfsbegeleiding tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts
 3. Identificatie en registratie
  1. De permanente inventaris (model wetgeving) met de in- en uitgaande bewegingen
  2. De laad- en losbonnen
  3. Bezoekrapporten (dubbels van de dierenarts
 4. Uitslagen
  1. Salmonella-resultaten (nodig om het VKI-document in te vullen)
  2. Eraan verbonden attesten en brieven zoals bvb. de brief met melding van Salmonella-risicobedrijf, de ingevulde documenten betreffende het SalmonellaActiePlan (indien nodig)
 5. Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding
  1. Inkomend geneesmiddelenregister (de specifieke hiervoor voorziene map van DGZ kan ook gebruikt worden) : bestaande uit de toedienings- en verschaffingsdocumenten en de voorschriften voor gemedicineerd diervoeder (gehandtekend, chronologisch gerangschikt en doorlopend genummerd)
  2. Uitgaand geneesmiddelenregister (officieel register afgeleverd door DGZ) : enkel bij bedrijfsbegeleiding
  3. 4-maandelijkse evaluatierapporten (in het kader van de bedrijfsbegeleiding)
 6. Voedselketeninformatie
Uitleg SANITEL-V (varkens)
Formulier Registratieformulier varkenshouder

Bijhouden van een permanent register Bezoekrapporten.


Registreren van de vervoersbewegingen

Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier  
Opleiding hierover Helpdesk Diergezondheidszorg Vlaanderen