Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  7.FAVV controle map  >  FAVVDier  >  FAVVPluimvee
vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning van je technisch of syncidaal voorlichter om deze map bij te houden.

6.5. Documenten bij de uitbating van een pluimveebeslag

We beperken ons tot de meest voorkomende soorten, nl. de kippen en de kalkoenen. De kippen verdelen we onder in vleeskippen, legkippen (opfok en productie) en moederdieren (opfok en productie)

6.5.1. Vleeskippen

 1. Kwalificatie (brief met toekenning gezondheidskwalificatie) + plan bedrijf met benaming van de hokken (A, B, …)
 2. Contracten met de bedrijfsdierenarts
  1. Verplichte verbintenis tussen de pluimveehouder en de erkende dierenarts
  2. Overeenkomst met de dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
 3. Bezoekersregister (van alle personen die de stal betreden hebben).
 4. Register van de toegediende geneesmiddelen (kan als er aan bedrijfsbegeleiding gedaan wordt bijgehouden worden onder de vorm van een inkomend geneesmiddelenregister - uitgaand geneesmiddelenregister).
 5. Reiniging en ontsmetting (bewijzen van tussenkomst van een gespecialiseerde firma, indien van toepassing).
 6. Ongedierte- en insectenbestrijdingsplan.
 7. Wateronderzoek (enkel verplicht bij Kwalificatie A en indien geen water van de openbare leiding gebruikt wordt).
 8. Productieronde-gegevens (met vermelding van:
  datum aanvoer, herkomst, aantal, sterfte, aantal geslacht, ev. voorziene slachtdatum + naam van toegediende geneesmiddelen (datum van eerste en laatste toediening) en datum toediening vaccin, rendement, verbruik voeder en water, uitslagen ev. laboonderzoeken, ev resultaten keuring) (kan de hokkaart zijn).
 9. Leveringsbons voeder + voederadditieven (aard, gebruiksperiode en wachttijd).
 10. Bewijzen herkomst (bedrijven) + opzetdata.
 11. Salmonella-onderzoeken.
 12. Documenten begeleiding slachtpluimvee.
 13. Hygienogrammen (om de drie productieronden en minstens één maal per jaar).

6.5.2. Legkippen (gebruikspluimvee)- opfok

 1. Kwalificatie (brief met toekenning gezondheidskwalificatie) + plan bedrijf met benaming van de hokken (A, B, …).
 2. Contracten met de bedrijfsdierenarts.
  1. Verplichte verbintenis tussen de pluimveehouder en de erkende dierenarts
  2. Overeenkomst met de dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
 3. Bezoekersregister (van alle personen die de stal betreden).
 4. Register van de toegediende geneesmiddelen (kan als er aan bedrijfsbegeleiding gedaan wordt bijgehouden worden onder de vorm van een inkomend geneesmiddelenregister - uitgaand geneesmiddelenregister).
 5. Reiniging en ontsmetting (bewijzen van tussenkomst van een gespecialiseerde firma, indien van toepassing).
 6. Ongedierte- en insectenbestrijdingsplan.
 7. Wateronderzoek (enkel verplicht bij Kwalificatie A en indien geen water van de openbare leiding gebruikt wordt).
 8. Productierondegegevens (met vermelding van: datum aanvoer, herkomst, aantal, sterfte, aantal geslacht, ev. voorziene slachtdatum + naam van toegediende geneesmiddelen (datum van eerste en laatste toediening) en datum toediening vaccin, rendement, verbruik voeder en water, uitslagen ev. Laboonderzoeken, ev resultaten keuring) (kan de hokkaart zijn).
 9. Leveringsbons voeder + voederadditieven (aard, gebruiksperiode en wachttijd).
 10. Bewijzen herkomst (bedrijven) + opzetdata.
 11. Hygienogrammen (voor iedere productieronde).
 12. Vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis:
  1. Vaccinatie door de dierenarts: vaccinatieschema gebaseerd op de bedrijfsschets
  2. Vaccinatie door de verantwoordelijke: delegatie van de vaccinatie door de dierenarts:
   1. Schriftelijke instructie van de dierenarts voor bewaring, gebruik en toediening van het vaccin
   2. Toedienings- en verschaffingsdocumenten Salmonella
  3. Salmonella onderzoeken: als eendagskuiken en op de leeftijd van 16 weken (deze onderzoeken dienen medegedeeld te worden aan de volgende stap in de keten).

6.5.3. Legkippen - productie van consumptie-eieren

 1. Kwalificatie (brief met toekenning gezondheidskwalificatie) + plan bedrijf met benaming van de hokken (A, B, …).
 2. Contracten met de bedrijfsdierenarts.
  1. Verplichte verbintenis tussen de pluimveehouder en de erkende dierenarts
  2. Overeenkomst met de dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
 3. Bezoekersregister (van alle personen die de stal betreden).
 4. Register van de toegediende geneesmiddelen (kan als er aan bedrijfsbegeleiding gedaan wordt bijgehouden worden onder de vorm van een inkomend geneesmiddelenregister - uitgaand geneesmiddelenregister).
 5. Reiniging en ontsmetting (bewijzen van tussenkomst van een gespecialiseerde firma, indien van toepassing).
 6. Ongedierte- en insectenbestrijdingsplan.
 7. Wateronderzoek (enkel verplicht bij Kwalificatie A en indien geen water van de openbare leiding gebruikt wordt).
 8. Productierondegegevens (met vermelding van: datum aanvoer, herkomst, aantal, sterfte, aantal eieren, productiviteit, aantal geslacht, ev. voorziene slachtdatum + naam van toegediende geneesmiddelen (datum van eerste en laatste toediening) en datum toegediende vaccins, rendement, verbruik voeder en water, uitslagen ev. laboonderzoeken ) (kan de hokkaart zijn).
 9. Leveringsbons voeder + voederadditieven (aard, gebruiksperiode en wachttijd).
 10. Bewijzen herkomst (bedrijven) + opzetdata.
 11. Hygienogrammen (voor iedere productieronde).
 12. Vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis:
  1. Bewijs van vaccinatie tegen Salmonella: een door de dierenarts geattesteerd bewijs van vaccinatie (vaccinatiemelding) + Toedienings- en verschaffingsdocument van het vaccin. Dit dient de verplichte vermeldingen te bevatten: naam en adres overlater, sanitelnummer en adres beslag, hoknummer, categorie pluimvee, aantal dieren waarop de melding betrekking heeft, naam van het vaccin en de data van de vaccinaties.
  2. Salmonella onderzoeken:
   1. Resultaten van de uitgevoerde salmonellacontroles bij het opfokbedrijf ( ééndagskuikens en op de leeftijd van 16 weken)
   2. Resultaten op eigen bedrijf:
    • op 24, 39 en 54 weken leeftijd + in de laatste 3 weken van de productieronde
    • als het een rui toom betreft: bijkomend:
     1. in de laatste 3 weken van de eerste productieronde,
     2. in de eerste 3 weken van de tweede productieronde,
     3. in 15° week van de tweede productieronde of halverwege de tweede productieronde, 4) in de laatste 3 weken van de tweede productieronde
    • eventuele documenten ivm positieve toom.

6.5.4. Moederdieren - opfok

 1. Kwalificatie A (verplicht)(brief met toekenning gezondheidskwalificatie) + plan bedrijf met benaming van de hokken (A, B, …)+ documenten ivm sanitaire toelating + B-nummer (nummer die verplicht gebruikt wordt om de broedeieren te stempelen).
 2. Contracten met de bedrijfsdierenarts.
  1. Verplichte verbintenis tussen de pluimveehouder en de erkende dierenarts
  2. Overeenkomst met de dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
 3. Bezoekersregister (van alle personen die de stal betreden).
 4. Register van de toegediende geneesmiddelen (kan als er aan bedrijfsbegeleiding gedaan wordt bijgehouden worden onder de vorm van een inkomend geneesmiddelenregister - uitgaand geneesmiddelenregister).
 5. Reiniging en ontsmetting (facturen, producten, labo uitslagen).
 6. Ongedierte- en insectenbestrijdingsplan.
 7. Wateronderzoek (verplicht indien geen water van de openbare leiding gebruikt wordt).
 8. Productierondegegevens (met vermelding van: datum aanvoer, herkomst, aantal, sterfte, aantal geslacht, ev. voorziene slachtdatum + naam van toegediende geneesmiddelen (datum van eerste en laatste toediening) en datum toediening vaccins, rendement, verbruik voeder en water, uitslagen ev. laboonderzoeken, ev resultaten keuring) (kan de hokkaart zijn).
 9. Leveringsbons voeder + voederadditieven (aard, gebruiksperiode en wachttijd).
 10. Bewijzen herkomst (bedrijven) + opzetdata.
 11. Hygienogrammen (voor iedere productieronde).
 12. Vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis:
  1. Vaccinatie door de dierenarts: vaccinatieschema gebaseerd op de bedrijfsschets
  2. Vaccinatie door de verantwoordelijke: delegatie van de vaccinatie door de dierenarts:
   1. Schriftelijke instructie van de dierenarts voor bewaring, gebruik en toediening van het vaccin
   2. Toedienings- en verschaffingsdocumenten Salmonella
  3. Salmonella onderzoeken: als eendagskuiken en op de leeftijd van 4 weken (deze onderzoeken dienen medegedeeld te worden aan de volgende stap in de keten).

6.5.5. Moederdieren - productie van broedeieren

 1. Kwalificatie A (verplicht)(brief met toekenning gezondheidskwalificatie) + plan bedrijf met benaming van de hokken (A, B, …)+ documenten ivm sanitaire toelating + B-nummer (nummer dat verplicht gebruikt wordt om de broedeieren te stempelen) .
 2. Contracten met de bedrijfsdierenarts.
  1. Verplichte verbintenis tussen de pluimveehouder en de erkende dierenarts
  2. Overeenkomst met de dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
 3. Bezoekersregister (van alle personen die de stal betreden).
 4. Register van de toegediende geneesmiddelen (kan als er aan bedrijfsbegeleiding gedaan wordt bijgehouden worden onder de vorm van een inkomend geneesmiddelenregister - uitgaand geneesmiddelenregister).
 5. Reiniging en ontsmetting (facturen, producten, labo uitslagen).
 6. Ongedierte- en insectenbestrijdingsplan.
 7. Wateronderzoek (verplicht indien geen water van de openbare leiding gebruikt wordt).
 8. Productierondegegevens (met vermelding van: datum aanvoer, herkomst, aantal, ziekte, sterfte (+ ev. oorzaken), aantal eieren, productiviteit, aantal geslacht, ev. voorziene slachtdatum + naam van toegediende geneesmiddelen (datum van eerste en laatste toediening) en datum toediening vaccins, rendement, verbruik voeder en water, uitslagen ev. laboonderzoeken ) (kan de hokkaart zijn) , bestemming van de eieren.
 9. Leveringsbons voeder + voederadditieven (aard, gebruiksperiode en wachttijd).
 10. Bewijzen herkomst (bedrijven) + opzetdata.
 11. Hygienogrammen (voor iedere productieronde).
 12. Lijst van het personeel (indien van toepassing) + document met de hygienevoorschriften.
 13. Vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis:
  1. Bewijs van vaccinatie tegen Salmonella: een door de dierenarts geattesteerd bewijs van vaccinatie (vaccinatiemelding) + Toedienings- en verschaffingsdocument van het vaccin. Dit dient de verplichte vermeldingen te bevatten: naam en adres overlater, sanitelnummer en adres beslag, hoknummer, categorie pluimvee, aantal dieren waarop de melding betrekking heeft, naam van het vaccin en de data van de vaccinaties
  2. Salmonella onderzoeken:
   1. Resultaten van de uitgevoerde salmonellacontroles bij het opfokbedrijf ( ééndagskuikens en op de leeftijd van 4 weken)
   2. Resultaten op eigen bedrijf:
    • vanaf 24 weken om de 2 weken tot aan de slacht (staalname door de verantwoordelijke)
    • hanen die bijgeplaatst worden tijdens de productie: bemonstering bij levering (door verantwoordelijke)
    • melding van elke opzet toom aan DGZ (binnen de 8 dagen)
    • bemonstering door DGZ op 16, 22, 46 en 56 of 62 weken
    • als het een rui toom betreft: melding aan DGZ minstens 3 weken op voorhand
    • fokpluimvee in rui: bemonstering door DGZ.
 14. Verplichte gezondheidsprogramma's:
  1. Onderzoek op Salmonella Pullorum en Gallinarum: bloedname door DGZ op leeftijd van 22 weken
  2. Onderzoek op CRD: bloedname door DGz op leeftijd van 16, 22, 28, 34, 46 en 58 weken.

6.5.6. Kalkoenen

 1. Kwalificatie (brief met toekenning gezondheidskwalificatie) + plan bedrijf met benaming van de hokken (A, B, …).
 2. Contracten met de bedrijfsdierenarts.
  1. Verplichte verbintenis tussen de pluimveehouder en de erkende dierenarts
  2. Overeenkomst met de dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
 3. Bezoekersregister (van alle personen die de stal betreden hebben).
 4. Register van de toegediende geneesmiddelen (kan als er aan bedrijfsbegeleiding gedaan wordt bijgehouden worden onder de vorm van een inkomend geneesmiddelenregister - uitgaand geneesmiddelenregister).
 5. Reiniging en ontsmetting (bewijzen van tussenkomst van een gespecialiseerde firma, indien van toepassing).
 6. Ongedierte- en insectenbestrijdingsplan.
 7. Wateronderzoek (enkel verplicht bij Kwalificatie A en indien geen water van de openbare leiding gebruikt wordt).
 8. Productierondegegevens (met vermelding van: datum aanvoer, herkomst, aantal, sterfte, aantal geslacht, ev. voorziene slachtdatum + naam van toegediende geneesmiddelen (datum van eerste en laatste toediening) en datum toediening vaccins, rendement, verbruik voeder en water, uitslagen ev. laboonderzoeken, ev resultaten keuring) (kan de hokkaart zijn).
 9. Leveringsbons voeder + voederadditieven (aard, gebruiksperiode en wachttijd).
 10. Bewijzen herkomst (bedrijven) + opzetdata.
 11. Salmonella-onderzoeken.
 12. Documenten begeleiding slachtpluimvee.
 13. Hygienogrammen (voor elke productieronde).
Uitleg SANITEL-Pluimvee
Formulier Registratieformulier pluimveehouder
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier  
Opleiding hierover Helpdesk Diergezondheidszorg Vlaanderen