Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  7.FAVV controle map  >  FAVVDier
vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

autocontrole dierlijke productie

6. Autocontrole Dierlijke productie

De voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen benodigde documenten bij de uitbating van een veebeslag. Deze benodigde documenten zijn afhankelijk van de verschillende activiteiten, die door een beslag uitgeoefend worden. Hier zullen ze onderverdeeld worden volgens de activiteit.

Algemeen

Iedereen, die activiteiten uitoefent, die vallen onder de bevoegdheid van het FAVV, dient zich in de Provinciale Controle-Eenheid van de provincie, waar zijn beslag gelegen is te laten registreren. Voor sommige activiteiten is een registratie voldoende, soms is een toelating, soms een erkenning nodig.

Dit kan aangevraagd worden met behulp van het document 'Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning'.

De meeste documenten moeten gedurende 5 jaar bewaard worden.

Je kan de checklists "Inspecties" voor de controle downloaden. Voor de dierlijke sector kan je ze hier downloaden.

Tijdens de inspecties is er onder andere steeds een administratieve controle. Om dit te vereenvoudigen hebben we onze administratie indeling aangepast aan de wensen van de inspecteurs van het FAVV.

Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij de Provinciale Controle Eenheden:

Klik hier voor hun coördinaten

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.