vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vergunningen aanvragen kost veel geld: zorg er dan ook goed voor.

12.2 Documenten betreffende vergunningen en keuringen

12.2.1 Vergunningen: milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, bewijs van beginkapitaal, gelijkvormigheidattest

Uitleg Milieuvergunning
Gelijkvormigheidattest
Wegcode
Wat moet u doen bij verlies van het gelijkvormigheidattest?
Formulier Milieuvergunning (pdf)
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Digitale versie VLAREM formulieren
Opleiding hierover ..........

12.2.2 Bouwvergunning, stedenbouwkundig attest

Uitleg

Omgevingsvergunning
Ruimtelijke ordening Vlaanderen
Procedure Bouwvergunning
Wanneer heb je een stedenbouwkundig attest nodig?

Zonevreemd

Formulier Aanvraagformulier voor een stedenbouwkundige vergunning
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover uw gemeente en uw architect

12.2.3 Vergunning grondwaterwinning

Uitleg Water op het landbouwbedrijf
Procedure grondwatervergunning
Aangifte heffing op waterverontreiniging
Formulier Checklist Grondwatervergunning
Voorbeeld ingevuld formulier Vergunning zelf
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

12.2.4 Certificaten en labels

Uitleg ..........
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier

Flandria
FCA Algemeen 
Belplume Algemeen
Certus Algemeen / Lastenboek
Belfeed Standaard Algemeen

IKKB Algemeen

Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

12.2.5 Douane en accijnzen mazout: vergunningen

Uitleg Fisconet: Toelichting wetgeving accijnzen
Stappenplan vrijstelling accijnzen
Attest accijnsvermindering
Keuringsbewijs mazouttank
Formulier Aanvraagformulier vrijstelling accijnzen Aanvraagformulier volmacht accijnzen: terugvordering teveel betaalde accijnzen
Voorbeeld ingevuld formulier Voorbeeld keuringsbewijs mazouttank
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

12.3. Documenten over samenwerkingsverbanden

12.3.1. Oprichtingsakte vennootschap

Uitleg Notarisbrochure over vennootschappen
Oprichtingsakte
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

12.3.2. Aandelen in coöperatie

Uitleg Groenten: Ingro / Reo / Belorta / Limburgse Tuinbouw Veiling / Veiling Hoogstraten
Vlees: Propigs
Melk: Milcobel
Formulier Aanvraag toetreding Ingro
Voorbeeld ingevuld formulier Voorbeeld van contract Ingro
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

12.3.3. Leveringscontracten (teelten, inscharingscontracten,…)

Uitleg ..........
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.