vrijdag , december , 02 2022

Documenten betreffende de belastingen

4.2 Documenten betreffende de belastingen

4.2.1 Resultaat fiscaliteit

Uitleg Forfait
Formulier Formulieren
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover je fiscaal adviseur/boekhouder

4.2.2 Afschrijvingslijst

Uitleg Fiscaal Lijst van aftrekposten in de forfait. Vragen aan boekhouder.
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover je fiscaal adviseur/boekhouder

4.2.3 Inkomstenbelastingen

Uitleg Voorafbetalingen belastingen
Formulier
 • Dubbels aangiftes formulieren
 • Kopieën van nuttige bewijsstukken
 • Aanslagbiljetten: beslisten aanslag van vorige jaren
 • PV van vaststelling schade door de gemeentelijke schattingscommissie
 • Lijst van kosten bij forfaitaire bedrijven.
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover je fiscaal adviseur/boekhouder.

4.2.4 BTW-aangifte en listing

Uitleg Federale overheidsdienst financiën
Digitaal ingeven btw-aangifte
Digitaal ingeven btw-listing
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Software voor elektronische BTW-listing
Opleiding hierover

Je fiscaal adviseur/boekhouder.

 Hoe lang bijhouden?

Voor je BTW-documenten geldt een bewaartermijn van 7 jaar. De standaard bewaartermijn voor facturen is 7 jaar.

Facturen die te maken hebben met je bedrijfspand, moet je 15 jaar bewaren. Een tabel met bedrijfsmiddelen moet je 7 jaar bijhouden.

Vorige pagina/Inhoudstabel/Volgende pagina

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

 • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

 • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

 • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

 • Ken je een link van een online formulier?

 • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

 • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
  Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.