donderdag , oktober , 06 2022

Ooit gedroomd werd werkelijkheid

Ooit droomde ik om een  B&B te beginnen. Na een zware beslissing in mijn leven om te scheiden, kon ik mij droom waarmaken. Het idee om de zeugenstal tot B&B om te bouwen, werd waarheid.

Ik was reeds bezig met allerhande cursussen te volgen. Zowel op gebied van plattelandstoerisme als op persoonlijk vlak, om mij leven weer op orde te krijgen. Ook ondernam ik contacten om het nodige te ondernemen om de zaak op te starten.

Reeds vele plannen waren op weg in de goeie richting, maar toch besloot ik om contact op te nemen met Boeren op een Kruispunt.
Na een eerst gesprek werd de balans en de rendabiliteit berekend en in duidelijke taal uitgelegd. 

Gezien er reeds vele stappen gezet waren om de B&B op te starten, adviseerde Boeren op een Kruispunt verder in contact te blijven met de opgebouwde netwerken voor het opstarten van de B&B.

Boeren op een Kruispunt is altijd ter beschikking gebleven als moreel steunpunt, luisterend oor, en heeft ook een goede steun geboden bij het verwerken van de administratie van de vorige activiteiten op het bedrijf. Zo kon ik bij de start van mijn B&B het vorige hoofdstuk in mijn leven omdraaien.

Van kinds af was ik verbonden met het boerenleven en de natuur, en ben ook de weg van landbouw ingestapt. Ik heb het altijd graag gedaan en hard gewerkt, maar dit was voor mij genoeg geweest.

Gestart van verbondenheid met de natuur. Eenvoud en gastvrijheid, een plaats waar mensen een thuisgevoel en rust mogen ervaren.
De B&B is gegroeid tot een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn.Ook wordt gewerkt met duurzame en lokale producten: zo help ik de plaatselijke landbouwers. Gasten weten dit te appreciëren.

De ervaring dat de mentale begeleiding van de bevolking steeds meer en meer aandacht nodig heeft, en dat trendwachter Herman Konings dit ook eens in zijn boeiende lezing heeft verteld, werd nogmaals bevestigd na het bijwonen van de introductie van het project Zot van (’t) Boeren. Van hen kwam dan de vraag om een getuigenis te schrijven. Met veel plezier heb ik ja gezegd. Hierdoor kan ik mensen inspireren om ook te durven kiezen voor een beter leven waar mogelijkheid bestaat.

Het belangrijkste wat ik nu wil doen, is met een open hart en open mind, en met de juiste intenties mijn werk doen. Het is niet de gemakkelijkste weg, maar ik ga uit van eerlijkheid naar mezelf en anderen. De weg naar en betere en liefdevollere wereld, één voor één, stap voor stap.

En ken je dat? Je moet steeds zorgen dat mensen “content” van je zijn!
En zijn wij tevreden van onszelf, ben je blij jezelf te zijn?
Daar begint het bij, dit hebben we nooit geleerd. Het ging om presteren en streven, ten koste van onszelf.
Ik wil ook een lans breken voor de capaciteiten en het zelfrespect van de vrouw.

Velen denken dat de landbouw een zeer enge wereld is, maar ik zie nu bij mijn gasten dat er vele gelijkenissen zijn. Niet alleen de landbouw heeft het moeilijk, bij andere sectoren is het niet beter.

De B&B heeft op vele vlakken mijn wereld verruimd en daarom ben ik heel dankbaar voor de beslissing dat ik in mij leven genomen heb.

Lieve lezer, dank je wel voor de tijd dat je dit wilde lezen.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top