donderdag , oktober , 06 2022

"Er is leven na de landbouw"

Via mijn kinderen heb ik vernomen dat Boeren op een Kruispunt bestaat.
Op dat moment zagen de kinderen dat er een probleem op ons bedrijf was. De adviseurs van Boeren op een Kruispunt hebben een bedrijfsdoorlichting gemaakt en zagen dat er grote financiële problemen waren. Er zijn steeds nauwe contacten geweest met de vzw: de adviseurs zijn er als luisterend oor en als ondersteuning bij de contacten met de leveranciers en de schuldeisers.

Op een bepaalde dag kwam de leverancier van de varkens met zijn eindafrekening: ik stond voor blok. Het was een financiële dobber. Mede door het feit dat mijn vrouw de varkensstallen niet meer binnen mocht wegens medische redenen, hebben we deze problematiek opnieuw met vzw Boeren op een Kruispunt doorgenomen en zijn we tot de vaststelling gekomen dat verkoop van de hoeve een mooie uitkomst was. Via een makelaar hebben we vlug een koper voor ons bedrijf gevonden.

Intussen zijn de financiële zorgen voorbij, ook de angst voor de aangetekende brieven. Het is een ware opluchting, ik was nog enkele jaren van mijn pensioen , stel dat ik toen pas mijn bedrijf zou verkocht hebben, zou de kans op verkoop van de hoeve niet zo groot zijn, denk ik. Wat zou ik dan moeten aanvangen met de leegstaande gebouwen, dan had ik blijvende zorg voor het onderhoud van de gebouwen, een grote verzekering …

Zelfs op mijn leeftijd (zestiger) heb ik vlot een mooie job gevonden, waar ik mij kan in uitleven. Mijn vrouw heeft ruimte voor de opvang van de kleinkinderen, er is tijd om de kinderen te helpen bij het huishouden. We hebben tijd voor "ons gezin", we kunnen genieten van uitstappen in het weekend, kortom tijd voor het leven. Er is tijd voor hobby's.

We zijn ook zeer fier dat we de stap gezet hebben om pc lessen te volgen, we kunnen reeds vlot overweg met word en paint en de volgende stap is een cursus internet, zodat we vlot aan home banking kunnen doen.

We zijn blij dat we na lang aarzelen de stap gezet hebben.
We zien de toekomst positief tegemoet.

(naam wel bekend bij vzw)

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top